محصولات اپتیکی کامار شامل انواع تلسکوپ، میکروسکوپ و ذره بین می باشد که از استاندارد بالایی برخوردار هستند.